De wereld is toneel

In het artikel `De wereld is toneel` baseert theaterwetenschapper dr. Sigrid Merx haar visie dat de wereld toneel is op de woorden performance (zelfstandig naamwoord) en perform (werkwoord). Inderdaad kan performance worden vertaald met voorstelling, maar het kan ook worden vertaald met prestatie. Datzelfde geldt voor perform, dat we kunnen vertalen met optreden, een voorstelling geven, acteren, maar ook met presteren, functioneren. De juiste vertaling hangt af van de context waarin een woord wordt gebruikt. In het voorbeeld dat Merx noemt, perform or else, wordt natuurlijk presteren, functioneren bedoeld, en niet acteren. Dit geldt ook voor haar voorbeeld: langeafstandsraketten die niet goed performen doden onschuldige burgers.Langeafstandsraketten acteren niet en geven ook geen voorstelling. Hier hoort natuurlijk in gewoon goed Nederlands te staan: langeafstandsraketten die niet goed functioneren doden onschuldige burgers. Dat heeft niets te maken met toneel of het theater. Merx citeert Shakespeare: De hele wereld is een schouwtoneel. Voor dit artikel zou ik de woorden van Shakespeare willen citeren: Life`s but a walking shadow, a poor playerThat struts and frets his hour upon the stage,And then is heard no more: it is a taleTold by an idiot, full of sound and fury,Signifying nothing. (Macbeth, V.v.17)

Wetenschapspagina 13-09-09

    • Dr. G.J. Joling-Van der Sar Leiden