Bij de voorplaat

Deze kleine Australische corroboree-kikker (ze worden 3 centimeter) is aangetast door een dodelijke schimmelziekte. De foto is samengesteld uit opnamen met de elektronenmicroscoop, zodat het huidoppervlak zichtbaar wordt. De schimmel, Batrachochytrium dendrobatidis, richt wereldwijd slachtingen aan onder kikkers en salamanders. Van de 120 soorten amfibieën die sinds 1980 zijn uitgestorven, zijn er 90 door de schimmel gesneuveld. Het was een raadsel waarom de schimmel zo dodelijk is. Hij tast alleen de buitenste huidlagen aan, vooral op de buik, maar verder lijkt er weinig met de dieren aan de hand. De groep rond Jamie Voyles (James Cook University, Australië) kwam gisteren in Science met de oplossing: de kikkers bezwijken aan een hartstilstand. De schimmel verstoort het transport van natrium en kalium door de kikkerhuid. De huid is daarvoor cruciaal – zoals de nieren bij de mens. Bij zieke kikkers dalen de natrium- en kaliumconcentraties in het bloed fors, en daardoor hapert de prikkelgeleiding in het hart. [HvS]