Besluit over extra militairen dichterbij

De NAVO-landen „sturen aan” op de inzet van extra militairen in Afghanistan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates gisteren gezegd na een tweedaagse vergadering van NAVO-ministers in Slowakije.

De Amerikaanse president Obama moet nog een beslissing nemen over de inzet van extra militairen in de strijd tegen de Talibaan. Gates zei in Bratislava dat die beslissing snel komt: „In de komende twee of drie weken.” De Amerikaanse Defensieminister, die zich nog niet openlijk heeft uitgesproken over de noodzaak van meer troepen, zei al wel dat hij zich „bemoedigd” voelde door de bereidheid van de bondgenoten om extra militairen en meer geld beschikbaar te stellen.

Volgens de hoogste commandant in Afghanistan, de Amerikaanse generaal McChrystal, zijn tienduizenden extra militairen nodig. Er zou ook een andere strategie nodig zijn waarin prioriteit wordt gegeven aan het beschermen van de burgerbevolking. Gates was tevreden over de steun die er bij de NAVO-bondgenoten was voor die nieuwe aanpak. Hij had een „hernieuwde vastberadenheid” opgemerkt om de missie tot het eind toe uit te zitten.

NAVO-secretaris-generaal Rasmussen zei dat het bondgenootschap „erop staat” dat er in Afghanistan een geloofwaardige regering komt die dienstbaar is aan de bevolking. „Wij spreken ons er niet over uit wie moet worden gekozen. Wij hebben wel het recht om hierop aan te dringen.”

Over twee weken is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Afghanistan, nadat er in de eerste ronde grootschalig was gefraudeerd. De speciale VN-gezant voor Afghanistan, Kai Eide, zei in Bratislava dat het onmogelijk zal zijn fraude te voorkomen bij de tweede ronde, omdat de voorbereidingstijd voor de VN te kort is. Hij zei dat hij wel de garantie had gekregen – van de Afghaanse verkiezingscommissie – dat de mensen die direct betrokken waren bij de fraude, of die bij stembureaus werkten waar de fraude het grootst was, bij de komende verkiezingen niet worden ingeschakeld.