Bernard Welten

Binnen enkele uren na het verschijnen van het interview met korpschef Welten (NRC Weekblad, 17 oktober) stelde minister Guusje ter Horst via haar woordvoerder in een reactie de inhoud ”niet als een zinvolle bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in Nederland” te zien. Het interview had een geheel andere strekking, maar kennelijk was de kritische opmerking over het ontbreken van direct contact met de minister, haar in het verkeerde keelgat geschoten.

De reactie geeft het dedain aan van politiek Den Haag voor bestuurders die vele malen dichter bij de samenleving staan. De politie heeft dagelijks te maken met de bevolking en probeert daar een consistent beleid voor te ontwikkelen. Dat vergt ook dat publiekelijk belangrijke zaken aan de orde worden gesteld. Het is beschamend dat onze overheid deze operationele bestuurders monddood maakt en - erger nog - binnenskamers ook geen luisterend oor meer biedt.

    • P.F. Segaar