Vernietiging van taps is raadsel

De overheid heeft jarenlang verzwegen dat niet bekend is hoe afgeluisterde telefoongesprekken tussen advocaat en cliënt moeten worden vernietigd. De gebruikte software is „bedrijfsgeheim”, volgens de Israëlische leverancier Verint. Vernietiging van de telefoontaps is wettelijk verplicht.

pagina 10 en 11