Uitstel dreigt van verkiezingen Irak

BAGDAD. Het Iraakse parlement is er niet in geslaagd het eens te worden over een nieuwe verkiezingswet, waardoor uitstel dreigt van de voor 16 januari afgesproken parlementsverkiezingen. Volgens een Amerikaanse onderminister van Defensie, Michèle Flournoy, kan president Obama’s tijdschema voor troepenterugtrekking uit Irak hierdoor in gevaar komen. De parlementsleden zijn al weken in een bitter dispuut verwikkeld over de wet, die het raamwerk voor de parlementsverkiezingen moet leveren. Zo is er onenigheid of er open kandidatenlijsten moeten komen.