Tijdelijke regeling illegalen Antillen

Willemstad, 23 okt. - De Antilliaanse minister van Justitie, M. Jacoba, heeft een nieuwe regeling afgekondigd om de illegalenproblematiek op de eilanden aan te pakken. Personen zonder geldige papieren die voor 31 december 2005 de Antillen binnenkwamen krijgen de mogelijkheid om een tijdelijke vergunning aan te vragen. Met deze vergunning kunnen binnen een jaar alsnog de vereiste documenten voor een reguliere verblijfsvergunning worden overgelegd. De regeling loopt medio februari 2010 af. Daarna worden illegalen die per 2006 op de eilanden zijn gaan wonen ”met harde hand” verwijderd. Volgens de minister gaat het naar schatting in totaal om 95.000 mensen.