Oude leraar was beter

Naar aanleiding van het artikel ‘Een bejaarde leraar is simpelweg kanonnenvoer’ van gisteren het volgende. In de klas van mijn vriend, groep 8, gaf een bijzondere leraar les. Hij was bijna 60. Hij had een enorme hoeveelheid ervaring en de kinderen hadden respect voor hem, maar hij stond ook erg dicht bij ze. Iedereen vond hem geweldig.

Helaas is hij ernstig ziek geworden en krijgen zij nu een andere leraar. Deze invallende leraar was erg jong, en over hem zijn ze niet te spreken. „Oh jongens, jullie lopen twee hele taken achter met rekenen!“, roept hij uit. Paniek bekruipt hem. De oude leraar had die taken laten zitten en met de kinderen extra staartdelingen geoefend, omdat hij wist dat ze dat harder nodig hadden dan normale opgaven uit het rekenboek.

De oude leraar zei altijd als ze naar de gymzaal liepen: „Je mag zelf oversteken. Kijk wel goed uit, zodra ik merk dat het gevaarlijk wordt ga ik maatregelen treffen“. Hij liet de kinderen helemaal vrij.

De nieuwe zegt: „Allemaal wachten op mij, geef elkaar een handje, links kijken, rechts kijken, links kijken en nu kunnen we oversteken“. Dit is groep 8! Zij moeten leren eigen verantwoordelijkheden te nemen en daarnaar handelde de oude leraar ook. De jonge niet.

    • Pepijn Streng Hengelo