Oranjeberaad onzin

Het door Europarlementariër Van de Camp (CDA) in het leven geroepen ‘Oranjeberaad’ is opgericht om partijpolitieke scheidslijnen in het Europese Parlement te doorbreken en een Nederlands blok te vormen. Volgens sommige Europarlementariërs moeten de krachten worden gebundeld als het gaat om bijvoorbeeld de export van Nederlandse kaas of de benoeming van een eurocommissaris.

Hiermee lijken zij invulling te geven aan het verkiezingscredo om vooral voor het Nederlandse belang op te komen in Europa. Echter, ze ondermijnen de democratische legitimiteit van de Europese Unie.

Door de Europese samenwerking kunnen beleidsmakers nationale belangen juist ontstijgen en keuzes maken op basis van hun politieke overtuiging. Dat betekent dat een eurocommissaris wordt benoemd op basis van competentie in plaats van nationaliteit en dat er dezelfde regels gelden voor de export van Nederlandse, Franse en Griekse kaas.

Het parlement, de Europese volksvertegenwoordiging, is bij uitstek de plek waar verschillende politieke inzichten tot een gezamenlijke oplossing kunnen leiden. De Raad van Ministers is de plek waar nationale belangen worden vertegenwoordigd.

Het is bij het Oranjeberaad net alsof Tweede Kamerleden van verschillende partijen een wekelijks beraad zouden hebben om het ‘Purmerendse’ belang hoog te houden.