Ook Fed wil beloning bankiers aanpakken

De Amerikaanse centrale bank wil de beloningen van bankiers sectorbreed en ingrijpend aanpakken. Daarmee moeten „ongelukkige prikkels” en „het nemen van buitensporige risico’s” in de financiële branche uitgebannen worden.

Hiermee komt een einde aan decennia waarin het stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, een relatieve afwachtende houding heeft aangenomen ten opzichte van bankiersbeloningen.

De gisteren aangekondigde regels zullen voor zowel de 6.600 Amerikaanse banken als buitenlandse banken met een vestiging in de VS gelden. Ze komen bovenop de woensdag bekendgeworden ingrepen van het ministerie van Financiën die alleen betrekking hebben op de zeven banken en autobedrijven die nog steeds overeind gehouden worden met tientallen miljarden aan overheidssteun.

De Federal Reserve wil geen uniform systeem waarmee voor alle banken dezelfde regels gelden. In plaats daarvan moeten de 28 grootste Amerikaanse banken – of ze nu overheidssteun hebben ontvangen of niet – hun beloningsvoorstellen ter goedkeuring voorleggen aan de centrale bank. Die beoordeelt dan of de beloningen in brede zin zowel winst op de korte termijn als stabiliteit op de lange termijn bevordert. Het systeem geldt zowel voor bankbestuurders als voor werknemers die risico’s met het bedrijf kunnen nemen, zoals handelaren en verstrekkers van leningen.

Voor de duizenden kleinere banken gaat een niet bekend gemaakte, maar minder stringente wijze van toezicht gelden.

Het is onduidelijk wanneer de nieuwe regels ingaan en hoe doeltreffend ze zullen zijn. De besprekingen tussen de banken en de Fed worden niet openbaar, en ook zal niet bekendgemaakt worden of aanpassingen daadwerkelijk zijn afgedwongen.

Volgens centralebankier Ben Bernanke zorgt het nieuwe stelsel ervoor dat beloningen niet langer uitmonden in „ongelukkige prikkels” en „het nemen van buitensporige risico’s”, maar dat bankiers voor langetermijnresultaten beloond worden en dat „overdadige gevaren voor de bank of het financiële systeem” verdwijnen.

De regering-Obama en de Federal Reserve kregen de afgelopen maanden in toenemende mate kritiek op de als laks beoordeelde opstelling ten aanzien van bankiersbeloningen. Met name de alweer oplopende bedragen die voor bonussen gereserveerd zijn, zorgden voor consternatie in de VS.

De parallel lopende ingrepen van het ministerie van Financiën en de Fed moeten die kritiek tegengaan, ook al benadrukt de centrale bank dat de ingrepen niet als doel hebben sociale onrust te bestrijden. De nieuwe regels passen in het streven de stabiliteit van het financiële stelsel te bevorderen, zo zegt de Fed.

Meer over bankiersbonussen op nrc.nl/economie