nrc.nl/kopenhagen

6 vragen en antwoorden over het pad naar een nieuw klimaatakkoord.