Meetwagens voor rampbestrijding

Bilthoven, 23 okt. - Incidenten in Nederland met gevaarlijke chemische, biologische en radioactieve stoffen kunnen voortaan sneller en efficiënter worden bestreden met twee meetwagens en het rijdend laboratorium waarover het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sinds gisteren beschikt. De meetwagens kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld een ongeval in een kernreactor. Met het mobiele lab kan aanzienlijke tijdwinst worden geboekt bij de analyse van chemische en biologische stoffen.