Grenzeloze stad

In zijn signalement van het themanummer `De grenzeloze stad` van De Gids (09-10-09) schrijft Bernard Hulsman dat Kees Christiaanse en Ramsey Nasr zich `er gemakkelijk van af hebben gemaakt` door een essay en een gedicht in te sturen die al elders geplaatst werden. Dat is anders gelopen: op verzoek van De Gids zelf werd de Nederlandse versie van Christiaanses essay opgenomen - de Engelse staat in de catalogus die verscheen ter gelegenheid van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. De IABR en De Gids hebben Ramsey Nasr uitgenodigd een gedicht te schrijven bij het thema van de open of grenzeloze stad. Dat het behalve in De Gids ook in NRC Handelsblad is verschenen, is te danken aan Nasrs status van Dichter des Vaderlands, waardoor hij een vaste afspraak heeft met deze krant. Onze auteurs treft dus geen enkele blaam.

    • Esther Wils
    • Secretaris de Gids