Goldhagen

Opmerkelijk en tegelijkertijd typerend dat er geen enkele kritische noot wordt geplaatst Linda Polmans recensie van `Worse than War` van Daniel Jonah Goldhagen (Boeken 16-10-09). Dit boek handelt schijnbaar over de verschrikkingen van genocide en levert uitgesproken kritiek op het wegkijken door de westerse gemeenschap, wanneer het moorden niet gebeurt op een ons bekende wijze zoals tijdens de Jodenvervolging. Zijn betoog gaat geheel voorbij aan het isoleren en verhongeren van de Palestijnen in Israël. In plaats daarvan wordt Hamas een invloed toegekend die reikt tot alle landen ter wereld en de stap gemaakt naar een serieuze waarschuwing: Hoed u voor de `politieke islam`.

Het is mij zeer duidelijk uit welk vaatje wordt getapt. Het is het goed recht van Goldhagen om zijn persoonlijke visie op de geschiedenis te geven, maar van een NRC-recensent verwacht ik een kritischer blik op zijn uiteenzettingen. Zeker als zijn advies luidt: `de VN heffen we gewoon op`. Dat zou inderdaad goed uitkomen, nu de VN-raad het rapport-Goldstone heeft aangenomen, waardoor vervolging van de geconstateerde oorlogsmisdaden tijdens de recente Gaza-oorlog dichterbij is gekomen.