De schoonheid van de naakte bliksemboom

Stang Gubbels (red.): Boomstang. Trichis Publishing, 86 blz. € 7,50

Illustrator en grafisch vormgever Stang Gubbels is een liefhebber van bomen. Daarom nodigde hij schrijvers, journalisten, kunstenaars, fotografen, museumdirecteuren, illustratoren en reclamemakers uit een bijdrage te leveren over bomen voor het eerste nummer van Boomstang. Iedereen, ook de drukker, werkte gratis mee.

Zoals in elk tijdschrift is niet alles even goed in Boomstang. Maar tegenover een enkele misser staan vele voltreffers. Vermakelijk zijn bijvoorbeeld de foto’s die Vincent Mentzel maakte van Olphaert den Otter en zijn verzameling voorwerpen die van nephout zijn gemaakt. Han van Meegeren heeft een foto ingeleverd van een soort boom dat iedereen wel kent, maar waarvan de meeste mensen niet weten wat het is: de naakte bliksemboom, een boom die is getroffen door de bliksem en zo in één keer zijn schors verloor.

Mooi is ook de reeks foto’s die reclamemaker Erik Kessels maakte van de sporen die ‘stamschilders’ achterlaten op boomstammen. ‘Minimalistische kunstenaars trekken door onze bossen’, schrijft Kessels. Ze laten raadselachtige, vaak abstracte composities achter op bomen. Volgens Kessels gaat het hier om tijdelijke kunstwerken. Het zijn namelijk tekens die aangeven dat de beschilderde bomen moeten worden gekapt. Maar deze vaststelling lost het raadsel nog niet helemaal op. Want waarom maken de stamschilders er zoveel werk van? Waarom gebruiken ze niet één wit teken en maken ze veelkleurige abstracte composities?

Dat er een tweede nummer van Boomstang komt, is zeker. Maar wanneer precies is onbekend. En of nummer twee van Boomstang ook over bomen zal gaan, staat niet vast.

Bernard Hulsman

    • Bernard Hulsman