Bijlo is vrolijk moralist op zijn hometrainer

Cabaret Verlicht, door Vincent Bijlo. Regie: Vincent van den Elshout. Gezien: 17/10 in Diligentia, Den Haag. Tournee t/m 6/3. Inl. www.ruuddegraaf.nl * * * *

Vincent Bijlo zit in zijn nieuwe programma Verlicht vaak op een hometrainer. Doktersadvies, luidt zijn verklaring, want hij leed aan onbestemde kwalen die dringend moesten worden behandeld. Zelfs het twintigjarige cabaretjubileum dat hij dit seizoen wilde vieren, gaf geen reden tot vreugde. En bovendien begon hij zichzelf langzamerhand veel te goed te vinden: „Dat heet in cabaretkringen het syndroom van Freek.”

De hometrainer is het letterlijke vehikel voor dit programma, Bijlo’s dertiende en een van zijn beste. Hij vertelt vrolijke verhalen over de schnabbels van afgelopen jaren – bijeenkomsten waar een „visueel uitgedaagde” cabaretier een passende en daarom dikbetaalde attractie vormt. Inclusief een relaas over een EO-jongerendag, waarin hij een vlotte dominee parodieert („Jezus, onthou die naam!”), een Wim Kan-achtige conference over Onze Lieve Heer afsteekt en ten slotte een grof gebekte God op het gebodene laat reageren.

Bijlo is een onvervalst moralist, maar weet zijn ergernissen zodanig op te dissen dat er veel te lachen valt. Hij is grimmig en geestig tegelijk. Met zijn sardonische – en soms hyperactuele – grappen maakt hij Verlicht tot een pakkend programma dat tevens een treffend beeld geeft van de stand van het land.

    • Henk van Gelder