Besluit over troepen ligt nog niet vast

Twee weken nadat de Tweede Kamer een motie aannam dat alle troepen na 2010 weg moeten zijn uit Uruzgan, zegt minister Van Middelkoop (Defensie) dat nog open staat wat de regering hierover zal besluiten.

Nederland staat volgens Van Middelkoop (ChristenUnie) binnen de NAVO onder ‘subtiele druk’ door de uitspraak van de Kamer. Hij zegt dit vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Op een tweedaagse, informele bijeenkomst in Slowakije met zijn collega’s van andere NAVO-landen, merkt de minister dat een mogelijk vertrek van Nederland uit Uruzgan gezien wordt als een „opvallende Alleingang die haaks staat op de ontwikkelingen in het bondgenootschap”.

Over de motie van de Kamer, die ingediend was door regeringspartijen PvdA en CU en met grote meerderheid werd aangenomen, zegt Van Middelkoop: „De motie is er, het kabinet is aan zet. Dat ligt nu open. Dan wordt het belangrijk wat de NAVO vindt en hoe de internationale wereld reageert.”

Hij zegt dat de Nederlandse krijgsmacht, die „erg goed is in dit soort missies”, in het bondgenootschap zou kunnen „switchen van overpresteren naar onderpresteren. [...] En in de NAVO stimuleren we elkaar juist tot leveren.”

Van Middelkoop noemt de druk van zijn collega’s nu nog „subtiel”, omdat men weet dat de Nederlandse regering nog tijd heeft. De druk zal in december toenemen, verwacht Van Middelkoop, op een bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. Dan is de tweede ronde van de Afghaanse presidentsverkiezingen voorbij en zal de Amerikaanse president Obama een beslissing hebben genomen over een mogelijke extra inzet van troepen in Afghanistan.

Secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO zei vandaag in Bratislava dat er binnen het bondgenootschap brede steun bestaat voor de aanpak die generaal Stanley McChrystal, bevelhebber van alle buitenlandse troepen in Afghanistan, heeft voorgesteld. McChrystal bepleit de bescherming van de Afghaanse bevolking prioriteit te geven. Ook vroeg hij president Obama om extra militairen, maar daarover hebben de NAVO-ministers niet gesproken. Wel is de noodzaak besproken meer manschappen te sturen die Afghaanse militairen kunnen opleiden.

Interview: pagina 2

    • Petra de Koning