UWV: meer mensen in de bijstand door beperking van WW

Rotterdam, 22 okt. - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering zal volgend jaar sterk toenemen. Dat verwacht uitkeringsinstantie UWV op basis van de stijgende werkloosheid. Volgens het UWV hebben 150.000 werklozen in 2010 geen recht meer op WW. Als zij voor die tijd geen nieuwe baan vinden, belanden ze in de bijstand of worden ze gedwongen eerst hun eigen vermogen `op te eten`. De maximale duur van een WW-uitkering is sinds 2006 bekort: wie werkloos raakt, heeft afhankelijk van het arbeidsverleden recht op minimaal drie en maximaal 38 maanden WW.