Rechter wijst claims Fortisbeleggers af

DEN HAAG. De rechtbank in Den Haag heeft de claims tegen de staat van een aantal beleggers in Fortis gisteren afgewezen. Volgens de rechtbank valt het ministerie van Financiën niet te verwijten dat de beleggers schade hebben geleden. De zaak heeft betrekking op de redding en uiteindelijke nationalisatie van delen van het beursgenoteerde Fortis. Beleggers stellen dat de staat, in de persoon van minister Wouter Bos van Financiën, heeft gesuggereerd dat het veilig was om geld in Fortis te steken, terwijl hij wist dat dit niet zo was. Verder had Bos de markt op de hoogte moeten brengen van zijn plannen delen van het concern te nationaliseren. De rechtbank deelde deze stellingen niet. Volgens de rechter is er geen bewijs dat de minister beleggers bewust op het verkeerde been heeft gezet. De rechter toonde begrip voor het besluit de onderhandelingen over nationalisatie geheim te houden. Als deze publiek waren geworden, had dit schadelijke effecten kunnen hebben. Bijvoorbeeld omdat dit spaarders zou hebben kunnen aanzetten geld bij de banken weg te halen.