Positie weggestemde Vreeman onduidelijk

De positie van burgemeester Vreeman van Tilburg blijft onduidelijk na het gesprek vanmorgen met de Brabantse commissaris van de koningin Wim van de Donk.

Dat gesprek was nodig nadat de gemeenteraad gisteravond een motie van afkeuring had aangenomen. De raad verweet Vreeman informatie te hebben achtergehouden over de overschrijding van bouwkosten van het Midi-theater. Volgens de raad is „een onwerkbare situatie” ontstaan. Vreeman zei vanmorgen over het gesprek met Van de Donk: „We hebben teruggeblikt op de raadvergadering en gesproken over de toekomst.” Morgen praat Van de Donk met leden van de raad die gisteren in meerderheid (24 van de 39 zetels) aangaf niet met Vreeman verder te willen. Of hij in Tilburg kan blijven, ligt nu in de handen van Van de Donk en de minister van Binnenlandse Zaken.

Vijf oppositiepartijen en de twee coalitiepartijen vonden het onacceptabel dat Vreeman ze niet had geïnformeerd. Hij zweeg, zei hij, omdat hij had gehoord dat raadslid Smolders werd verdacht van het aannemen van smeergeld. Vreeman was naar zijn zeggen bang dat het college zou vallen als de raad hierover geïnformeerd werd. Hij maakte de afweging alleen. „In Tilburg heerst een bestuurlijk klimaat waarin je nooit zeker bent of dingen binnenskamers blijven. Dat maakt het moeilijk mensen in vertrouwen te nemen”, zei hij vanmorgen.

Tilburg pagina 3

Commentaar pagina 7