nrc.nl/onderwijs

Het kabinet bezuinigt op basisschoolbesturen. Die dreigen daarom de klassen te vergroten.