nrc.nl/obama-toespraken

De president van de VS staat bekend om zijn oratorisch talent. Bekijk en lees toespraken voor de VN en over de zorg.