Ministers EU eens over broeikasgas

De uitstoot van het broeikasgas CO2 door lucht- en scheepvaart moet de komende tien jaar wereldwijd worden verminderd met respectievelijk 10 en 20 procent, ten opzichte van 2005.

EU-ministers van Milieu hebben dat gisteren afgesproken als hun inzet tijdens de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen, die in december moeten leiden tot een nieuw internationaal klimaatakkoord.

In de aanloop daarnaartoe hebben China en India gisteren een bilateraal verdrag gesloten waarin samenwerking op klimaatgebied is vastgelegd. De beide landen, die bij de uitstoot van CO2 mondiaal respectievelijk de eerste en de vierde plaats innemen, willen ook samen optrekken in de onderhandelingen in Kopenhagen.

De EU-ministers van Milieu werden het er gisteren verder over eens dat de Europese Unie zelf bereid moet zijn de totale uitstoot van CO2 in 2050 te verminderen met 80 tot 95 procent, ten opzichte van 1990. De EU heeft nu al afgesproken de CO2 -uitstoot in 2020 te verminderen met minstens 20 procent.

Eerder deze week werden EU-ministers van Financiën het niet eens over de vraag hoeveel geld Europa ter beschikking moet stellen voor CO2 -reducties in ontwikkelingslanden. Dat wordt naar verwachting een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de onderhandelingen in Kopenhagen. Ontwikkelingslanden zeggen wel bereid te zijn de CO2 -uitstoot te verminderen, maar ze willen eerst weten hoeveel de rijke landen daar aan mee zullen betalen.

Maar de EU is daarover verdeeld. Vooral de Polen willen geen bedragen noemen zolang niet duidelijk is hoe de kosten binnen de EU zullen worden verdeeld.

Het verdrag dat China en India gisteren hebben gesloten heeft zowel betrekking op de ontwikkeling van milieutechnologie als de reductie van CO2 - uitstoot. Volgens Chinese diplomaten was het verdrag noodzakelijk om de onderhandelingspositie van de ontwikkelingslanden te versterken. China en India zullen zich in Kopenhagen verzetten tegen bindende afspraken voor CO2 -vermindering omdat die hun economische ontwikkeling zullen beperken. China en India vinden dat de industrielanden een grotere verantwoordelijkheid moeten dragen voor de opwarming van de aarde. De Chinese president Hu Jintao heeft gisteren in een telefonisch onderhoud met zijn Amerikaanse ambtgenoot Barack Obama gewaarschuwd voor al te hoge verwachtingen voor Kopenhagen.

Artikelen, weblog, chronologie en klimaatlexicon op nrc.nl/kopenhagen