Minister: integriteit onder druk bij corporatie

Diverse woningcorporaties weigeren mee te werken aan een onderzoek naar hun integriteit. Minister Van der Laan (Wonen, PvdA), de opdrachtgever van het onderzoek, noemt dat „kwalijk”, omdat „het imago van de corporatiesector onder druk” staat. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De corporaties die het onderzoek negeren, plaatsen zichzelf wat Van der Laan betreft in een negatief daglicht. Hij kondigt aan dat de VROM-Inspectie bij onderzoek naar integriteitsrisico’s extra zal letten op deze corporaties.

In totaal hebben 48 van de 430 corporaties verzuimd om de vragenlijsten van het integriteitsonderzoek volledig ingevuld terug te sturen. Nog eens twaalf corporaties hebben toestemming gekregen om niet aan het onderzoek deel te nemen, bijvoorbeeld omdat hun bestuur onlangs is afgetreden. In deze groep van twaalf zitten onder meer Servatius, Rochdale en Woonbron, drie corporaties die de afgelopen tijd ernstig in opspraak zijn geraakt.

Uit het integriteitsonderzoek blijkt dat 13 procent van de corporaties nog geen integriteitsbeleid heeft vastgesteld, dat 18 procent nog niet bekend is met het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties en dat een op de vijf nog geen klokkenluidersregeling heeft ingesteld. Meer dan de helft van de corporaties screent nieuwe medewerkers in kwetsbare functies niet, 63 procent beschikt niet over richtlijnen voor het onderhandelen over vastgoedtransacties en negen op de tien corporaties vragen nieuwe medewerkers niet om een Verklaring omtrent het gedrag.

Een half jaar geleden kondigde Van der Laan al aan dat hij het toezicht op corporaties zou verscherpen. Aanleiding waren diverse incidenten, zoals de financiële strop van Woonbron op de investering in het schip ss Rotterdam en de vermoedens van wanbeleid en fraude bij Rochdale.

Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, dat ruim een half jaar actief is, heeft tot nu toe 34 signalen gekregen dat woningcorporaties de wet zouden hebben overtreden. Een deel van deze signalen heeft betrekking op mogelijk onrechtmatige grond- en vastgoedtransacties. De VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst stelt in die laatste gevallen strafrechtelijke vooronderzoeken in.

Ook signaleert het meldpunt mogelijk onrechtmatige nevenactiviteiten van corporatiebestuurders. Die worden onderzocht door de VROM-Inspectie.