Leefbaarheid in 10 jaar gestegen

De leefbaarheid in Nederland is in tien jaar verbeterd. In 1998 hadden nog ruim 1,3 miljoen mensen leefbaarheidsproblemen, nu 890.000. Dat blijkt uit het eerste onderzoek naar de ontwikkeling van leefbaarheid over meerdere jaren van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

pagina 8 en 9