Geen akkoord over hervorming Bosnië

De onderhandelingen over een hervorming van het bestuur in Bosnië-Herzegovina zijn op een mislukking uitgedraaid. De zeven politieke partijen, die de drie etnische groeperingen vertegenwoordigen, wezen een voorstel af van de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt om het centrale bestuur te versterken ten nadele van de twee entiteiten, de Bosnisch-Kroatische federatie en de Servische Republiek.

Met een conferentie op een legerbasis bij Sarajevo probeerden de VS, vertegenwoordigd door de onderminister voor Buitenlandse Zaken James Steinberg, en de EU de Bosniërs te bewegen tot een nieuwe, meer werkzame staatsstructuur. In ruil zou de Hoge Vertegenwoordiging, die toezicht houdt op de Bosnische instellingen en de bevoegdheid heeft beslissingen onwettig te verklaren, worden afgeschaft. De huidige grondwet, vastgelegd in de akkoorden van Dayton in 1995, kent grote macht toe aan de twee entiteiten. Dat leidt vooral tot een impasse, waarbij de ene minderheid besluiten van de andere blokkeert.

De Bosniakken (Bosnische moslims) en Kroaten steunen een sterker centraal bestuur, terwijl de Servische Republiek juist meer bevoegdheden wil voor de twee entiteiten. Die tegenstelling blokkeert de Bosnische politiek. Daardoor is integratie in de Europese Unie niet mogelijk. Bosniakken en Kroaten vonden de voorstellen van Bildt te mager, voor Serviërs gingen de voorstellen te ver.

De internationale vertegenwoordigers proberen de onderhandelingen weer vlot te trekken met ‘technische werkgroepen’.