Eerste boete voor slecht veetransport

Den Haag, 22 okt. - Voor het eerst moet een vervoerder een boete betalen voor het dieronvriendelijk vervoeren van vee. Het transportbedrijf ging verschillende keren in de fout, onder andere door het vervoeren van runderen in een ruimte die zo klein was dat hun ruggen beschadigd raakten. Dat heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), die de boete van 5.000 euro oplegde, gisteren gemeld. De VWA kan sinds 1 januari dit jaar boetes uitdelen aan overtreders van de Transportverordening die er op toeziet dat dieren tijdens hun vervoer beschermd worden.