Afluisteraar zoekt naar deleteknop

Afgeluisterde telefoongesprekken tussen advocaten en hun cliënten moeten worden vernietigd. Maar de Nederlandse overheid heeft jarenlang verzwegen dat niemand wist hoe dat in de praktijk werkte.

Uit een e-mail van een deskundige van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) blijkt dat de gebruikte techniek „bedrijfsgeheim” is van de Israëlische leverancier van het computersysteem. Om duidelijkheid te krijgen over de technische werking van het systeem laat het KLPD nu een onafhankelijk onderzoek naar het systeem doen, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook wordt er overlegd met de leverancier van het systeem – het Israëlische bedrijf Verint – om inzicht te krijgen in de interne werking van het systeem.

Het vernietigen van zogeheten geheimhoudersgesprekken is al jarenlang een onderwerp van felle discussie tussen de advocatuur en het Openbaar Ministerie. De afgelopen jaren is een aantal grote strafzaken stukgelopen omdat getapte gesprekken met advocaten niet gewist waren.

Volgens Annelies Röttgering, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, heeft de overheid de wettelijke regels voor dit gevoelige onderwerp niet nageleefd. „Het kan toch niet zo zijn dat de overheid zoiets belangrijks als het vertrouwelijke contact tussen advocaat en cliënt niet kan waarborgen.”

Afluisteren: pagina 2

    • Jan Meeus