VN: 1 miljoen kinderen gevangen

Wereldwijd zitten meer dan één miljoen kinderen vast in gevangenissen, detentiecentra, politiebureaus en andere locaties waarin mensen worden opgesloten. Ruim één op de tien opgesloten mensen wereldwijd is kind.

Dat heeft de speciale VN-rapporteur voor marteling en bestraffing, Manfred Nowak, gisteren gezegd. Nowak, die sprak voor de commissie van de Algemene Vergadering belast met humanitaire zaken, pleitte voor de totstandkoming van een speciale VN-conventie voor de rechten van gedetineerden en gevangenen.

In veel landen in de wereld zijn detentielocaties voortdurend overbevolkt en vies, aldus Nowak. Veel gevangenissen en detentiecentra „ontberen de minimale faciliteiten die vereist zijn voor een waardig bestaan”, zo zei de VN-rapporteur.

In weerwil van wat veel mensen denken, zijn de meeste slachtoffers van willekeurige opsluiting en marteling en mishandeling geen politieke gevangenen, maar, aldus Nowak, „gewone mensen, meestal behorend tot de armste en meest benadeelde delen van de maatschappij”. Deze mensen zijn vaak ook kinderen, zo onderstreepte Nowak.

De VN-rapporteur zei dat hij tijdens zijn werkzaamheden in diverse landen op opgesloten kinderen van „schokkend lage leeftijd” stuitte. „Tijdens mijn missies ben ik jongens en meisjes van 9 of 10 tegengekomen die zijn beroofd van hun vrijheid”, aldus Nowak. Kinderen zitten volgens hem vaak in verlengd voorarrest.

Kinderen lopen volgens Nowak extra risico om tijdens hun opsluiting slachtoffer te worden van lijfstraffen, (seksueel) misbruik en geweld tussen gevangenen onderling. In de stad Lagos in Nigeria ontdekte hij een justitiële instelling met een martelkamer waarin ook vrouwen en kinderen waren opgesloten.

Dat zo veel kinderen vast zitten, komt volgens Nowak mede door de lage leeftijd waarop mensen in sommige landen strafbaar kunnen worden gesteld. Ook wees hij er op dat in veel Europese landen illegaal geïmmigreerde kinderen in detentiecentra worden geplaatst, in afwachting bijvoorbeeld van procedures om hun nationaliteit vast te stellen. (Reuters, AP)