vandaag

In het nieuws:

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden kondigt tijdens een bezoek aan Warschau een nieuw defensieplan aan tegen Iran en Noord-Korea. Eerder dit jaar besloot de Amerikaanse regering het raketschild in Oost-Europa (een project van de regering-Bush) te schrappen.

De gemeenteraad van Tilburg bespreekt het rapport van de enquêtecommissie over de verbouwing en exploitatie van het Midi Theater, waarbij het budget flink overschreden werd. Burgemeester Vreeman zou informatie hebben achtergehouden.

Het vierdaagse Amsterdam Dance Event begint, een van de grootste festivals en congressen ter wereld op het gebied van dancemuziek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt werkloosheidscijfers bekend over de eerste helft van 2009, uitgesplitst naar bedrijfstak. Welke sector is het hardst getroffen?

De Raad van State doet uitspraak over de geplande bouw van een nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Omwonenden maakten protest tegen de geplande ‘bunker’.