Noord-Brabant schrapt kwart van personeel

De provincie Noord-Brabant schrapt de komende jaren een kwart van haar personeel. Van de huidige 1.340 arbeidsplaatsen zijn er dan duizend over.

CDA-gedeputeerde Thoon Essed en commissaris van de koningin Wim van de Donk (CDA) zouden dit vanmiddag bekendmaken op een persconferentie in het provinciehuis in Den Bosch.

Noord-Brabant denkt dat het in 2011 als gevolg van bezuinigingen door het rijk 40 miljoen euro minder krijgt uit het Provinciefonds. Essed: „Daar zullen de bezuinigingen van het kabinet niet stoppen.”

Daarom heeft de provincie voor het eerst sinds 1987 bezuinigingen aangekondigd. Noord-Brabant moet efficiënter werken, meer werk uitbesteden zodat het goedkoper wordt en al zijn taken kritisch onder de loep nemen.

In maart 2009 stelde het regeringsadviesorgaan Raad voor de Financiële Verhoudingen dat alle provincies samen voortaan jaarlijks met 600 miljoen euro minder toe zouden moeten kunnen. Noord-Brabant zou volgens de Raad jaarlijks 146 miljoen euro kunnen inleveren. De Noord-Brabantse CDA-gedeputeerde Paul Rüpp was destijds razend over het feit dat zijn provincie in verhouding zwaar zal worden getroffen. „Brabant wordt weer het wingewest dat het tweehonderd jaar geleden ook was”, zei hij toen.

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, werkt aan een voorstel naar aanleiding van het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen. Voor 1 januari 2010 komt de commissie met een nieuw verdeelmodel voor het Provinciefonds dat voor alle provincies aanvaardbaar moet zijn. Essed: „Dat wij jaarlijks 146 miljoen euro moeten inleveren is het doemscenario. Ik ga er vanuit dat de commissie met een lager bedrag komt. Toch is de realiteit dat we minder te besteden hebben. Daar willen we op anticiperen.”

Gisteren informeerde gedeputeerde Essed de Directie Middelen dat haar afdeling, waar mensen werken van communicatie en ict, de komende jaren met 50 procent minder mensen moet werken. Er wordt 25 procent van het werk uitbesteed en de overige 25 procent moet efficiënter. Essed: „Deze boodschap zorgde voor onrust.”

Onlangs werd, als gevolg van de verkoop van Essent aan het Duitse RWE, 2 miljard euro bijgeschreven op de rekening van de provincie. Essed: „Mensen zullen zich afvragen hoe het mogelijk is dat de provincie moet bezuinigen. Ik kan hun vertellen: wij dichten geen gaten met het geld van Essent. Wij investeren 1 miljard volgens een vooraf vastgesteld investeringsprogramma. En 1 miljard zetten we vast om de gestage dividendinkomsten die we hadden uit de Essent-aandelen te compenseren.”