Grote toename heup- en knieoperaties door overgewicht verwacht

DEN BOSCH. Het overgewicht van mensen in Nederland leidt niet alleen tot meer suikerziekte en hartklachten, maar ook tot een toename van het aantal heup- en knieoperaties. Dat toont een studie aan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) gisteren verklaard. De slijtage wordt naast obesitas ook veroorzaakt door de hogere levensverwachting en de actievere levensstijl van senioren in vergelijking met vroeger. In de periode 1995-2005 steeg het aantal ingebrachte heupprotheses en knieprotheses door artrose respectievelijk van 13.785 naar 20.715 (een toename van 50 procent) en van 4.916 naar 14.565 (een toename van bijna 200 procent). Volgens de NOV is het noodzakelijk dat het aantal orthopeden in Nederland (600) stijgt naar 1.100 in 2012. Bij ongewijzigd beleid zouden nieuwe wachtlijsten voor de orthopedische zorg ontstaan.