EU treedt harder op tegen illegale visvangst

De Europese Unie zal strenger toezien op naleving van vangstquota in de visserij en harder optreden tegen illegale visserij. Dat hebben de Europese visserijministers besloten in Luxemburg.

„De huidige regels hebben niet gewerkt. We krijgen geregeld berichten over illegale visserij”, zei de Zweedse minister Eskil Erlandsson gisteren als voorzitter van de ministerraad. „Vissers zouden geen winst mogen maken door fraude en consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de vis die ze in de winkel kopen op legale wijze is gevangen.”

De hervorming is een „grote stap in goede richting”, zei minister Verburg (Landbouw, CDA). De belangrijkste punten in de nieuwe regels zijn dat controle gelijk wordt in de verschillende lidstaten, de macht van het onlangs opgerichte Europese Visserij Controle Agentschap wordt vergroot en er strengere sancties komen voor zowel vissers als lidstaten die zich niet aan de regels houden.

Het ontbreken van de mogelijkheid om lidstaten te straffen voor gebrekkige controle van hun vissers was „een gat” in de regelgeving, aldus eurocommissaris Joe Borg (Visserij). De Europese Commissie kan voortaan als ultieme sanctie betalingen aan de lidstaat tegenhouden. Vissers zelf krijgen te maken met een systeem van strafpunten voor overtredingen. Uiteindelijk kunnen vissers hun vergunning verliezen.

Versterking van de controle is een reactie op de vernietigende conclusies van een rapport van de Europese Rekenkamer over de visserij. „De vangstgegevens zijn noch volledig, noch betrouwbaar, waardoor de werkelijke omvang van de vangsten niet bekend is”, stelde de Rekenkamer in december 2007. Vissers worden geacht zich te houden aan vangstquota om het leegvissen van de zee tegen te gaan. De toestand van ruim een kwart van de vissoorten wereldwijd is kritiek, aldus de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) van de VN. Met name de zeeën rond Europa zijn overbevist.