De juridisch medewerker

(Foto Herman Engbers) 19-10-2009 Zwolle, Nederland. Alex Guliker tbv de 'meetlat' foto Herman Engbers Engbers, Herman

Alex Guliker (26)

Studie: sociaal juridische dienstverlening, Hogeschool Utrecht (2001-2006)Werk: juridisch medewerker bezwaar en beroep, gemeente ZwolleAantal e-mails per dag: 10Brutomaandsalaris: 3.000 euro voor 36 uur in de week

Wat doet een juridisch medewerker bezwaar en beroep?

„Ik handel bezwaarschriften en beroepsschriften af, met name op het gebied van bijstandsuitkeringen. Vaak gaat het om bezwaren van burgers tegen het terugvorderen van een deel van de uitkering. Zo’n terugvorderingsbesluit wordt door de gemeente genomen, bijvoorbeeld wanneer iemand samenwoont terwijl hij dat niet heeft gemeld. Als de uitkeringsgerechtigde bezwaar maakt, ga ik het heroverwegen. De gemeente Zwolle krijgt per jaar ongeveer 400 bezwaarschriften. Vorig jaar heb ik er zelf 120 behandeld.”

Hoe vaak krijgt een burger gelijk?

„Dat gebeurt in ongeveer 20 procent van de gevallen. Dan wordt het eerdere besluit van de gemeente ongedaan gemaakt. Bij 20 procent van de andere bezwaarschriften is het duidelijk dat de gemeente gelijk had. Meestal bel ik de bezwaarmaker dan op en leg het besluit van de gemeente nog een keer uit. Vaak trekt hij het bezwaarschrift vervolgens in. Bij de overige 60 procent vind ik dat de gemeente gelijk heeft maar stuur ik dat principestandpunt eerst toe aan een onafhankelijke commissie. Die kijkt er dan nog een keer extra naar voordat de bezwaarmaker een reactie krijgt.”

Wat maakt uw werk interessant?

„Het recht is ontzettend dynamisch. Ik besteed ongeveer een halve dag per week aan het bestuderen van uitspraken. En elke dag weer zijn er gerechtelijke uitspraken, die weer gevolgen hebben voor mijn werk. ”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud