Bouwverbod in Heuvelland

Minister Jacqueline Cramer (VROM, PvdA) verbiedt de bouw van 32 woningen aan de rand van het Limburgse dorp Eckelrade. Het is de eerste keer sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vorig jaar dat Cramer zo’n aanwijzing geeft.

Het Limburgse plan is te omvangrijk en houdt volgens de minister onvoldoende rekening met de specifieke kwaliteiten van het tot nationaal landschap uitgeroepen Heuvelland zoals het reliëf en de openheid.

Minister Cramer draagt de gemeente Margraten, waar Eckelrade onder valt, op het besluit tot uitvoering van het bouwplan terug te draaien. De minister moet zelf optreden, omdat de wet nog zal moeten worden uitgewerkt in de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte.

Cramer neemt het de gemeente Margraten ook kwalijk dat er geen vooroverleg is gevoerd met de VROM-inspectie, hoewel de wet dat wel voorschrijft. De zienswijze, een soort bezwaarschrift, die deze inspectie daarop zelf indiende, is volgens de minister genegeerd.

Het ten zuidoosten van Maastricht gelegen Eckelrade telt ruim vijfhonderd inwoners en wordt omgeven door fruitbomen, akkerland en natuurreservaat Savelsbos. Heel Zuid-Limburg heeft op dit moment te maken met bevolkingskrimp of krijgt daar spoedig mee te maken. Margraten houdt tot 2025 rekening met een terugloop van 17 procent.

De gemeente krijgt de kans een nieuw plan in te dienen. Het college van burgemeester en wethouders zou vanmiddag overleggen over de ontstane situatie. In afwachting van die bespreking wilde de verantwoordelijke wethouder Jos Custers (ruimtelijke ordening, CDA) van de gemeente Margraten vanmorgen nog geen reactie geven.