Bonusbeleid Crédit Suisse is een stap in de goede richting

Crédit Suisse lijkt te denken dat de aanval de beste verdediging is. De bankensector wordt geconfronteerd met hevige kritiek op het bonusbeleid. In reactie daarop heeft het Zwitserse concern als eerste details van een nieuwe beloningsstructuur bekendgemaakt, waardoor een recente traditie van vooruitdenken als het over de salariëring gaat overeind blijft.

De bank zegt dat de nieuwe structuur in overeenstemming is met recente richtlijnen van de G20. In tegenstelling tot het veel beperktere plan dat een jaar geleden door UBS werd onthuld, heeft het voorstel van Crédit Suisse betrekking op meer dan 7.000 hooggeplaatste werknemers. De structuur bouwt voort op een vijf jaar oud schema waarin al eerder sprake was van uitgestelde bonussen en compensatie in de vorm van aandelen.

Sommige onderdelen van de nieuwe structuur lijken onnodig. Het betalen van hogere basissalarissen aan directeuren en managers mag dan in lijn zijn met de wensen van sommige toezichthouders, het zorgt er ook voor dat de kostenbasis van de firma minder flexibel wordt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de uitgestelde bonussen hoger zullen uitvallen dan verwacht. Dat lijkt een beetje veel van het goede – want als de bank de komende jaren bijzonder goed presteert, zullen bankiers ter weerspiegeling daarvan extra bonussen krijgen.

Afgezien van deze bedenkingen lijkt het plan van Crédit Suisse echter verstandig. Het deel van de bonus dat wordt uitgesteld, stijgt al naar gelang de positie van de werknemer binnen de bank. Bij het lagere kader gaat het om 15 procent, bij topmanagers om bijna 100 procent. Het uitgestelde deel bestaat uit aandelen en een uitkering in contanten.

De aandelen leveren in vier jaar een jaarlijks rendement op, waardoor de mechaniek van eerdere plannen die de bank heeft beproefd, wordt verfijnd. Bovendien zal het aantal extra aandelen in op- of neerwaartse zin worden aangepast volgens een formule die is gebaseerd op het gemiddelde rendement op aandelen van Crédit Suisse – een logische stap.

Een andere belangrijke nieuwe clausule is dat de uitkering in contanten kan worden verminderd als bepaalde onderdelen van de bank slechte jaren kennen, ook al werkt de betrokkene daar niet zelf. Weliswaar kunnen werknemers een hogere bonus tegemoet zien als de bank over een periode van drie jaar goed presteert, maar het is ook mogelijk dat de uitkering in contanten uiteindelijk op nul uitkomt.

De tekortkomingen van het plan worden gecompenseerd door de kwaliteit van de inhoud. Het is onwaarschijnlijk dat dit het laatste woord is op het gebied van het bonusbeleid, maar Crédit Suisse komt de eer toe de eerste stap te hebben gezet.

    • Jeffrey Goldfarb