Als een burgemeester het vertrouwen verliest

In Tilburg heeft de Gemeenteraad het vertrouwen opgezegd in burgemeester Vreeman. De oud-vakbondsbestuurder had voor het eerst uitgelegd waarom hij de Raad niet had ingelicht over de fikse overschrijding van de begroting voor een nieuw theater.

Vreeman onthulde gisteravond dat de ware reden waarom hij zijn informatieplicht opzij had gezet was het ‘integriteitsprobleem’ van raadslid Hans Smolders. Dit raadslid zou €75.000 hebben gevraagd aan de projectontwikkelaar van een reuze ‘shopping mall’ in Tilburg.

Smolders is niet zomaar een raadslid. Hij was de chauffeur van Pim Fortuyn. Zie hier de heftige beschuldiging die hij zes jaar geleden schreef aan het adres van degenen die in zijn ogen hadden nagelaten de opkomende politicus Fortuyn afdoende bescherming te bieden. Kijk hier hoe hij op Omroep Brabant vooruit reageerde op Vreemans aanval:

Volgens Vreeman lopen er vier integriteitsonderzoeken tegen Gemeenteraadsleden. Als hij de Raad direct en volledig had verteld over het miljoenengat in het Adje-theater in aanbouw dan was Tilburg in een politieke crisis terecht gekomen en in dat klimaat had de corruptie welig kunnen tieren.

Een meerderheid (24 tegen 15) was niet overtuigd. Nu moet de nieuwe Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant met de burgemeester praten. De gemeentepolitiek staat wettelijk onder curatele van de vertegenwoordiger van de Kroon. Deze CdK sorteert sollicitanten voor burgemeesterschappen maar kan tegenwoordig niet meer voorkomen dat de Raad zegt wie het moet worden. Benieuwd of dat voor het ontslag van een burgemeester ook geldt.

Vreeman reageerde bizar op het vonnis van de Raad. Vertrouwen verloren, kan zijn, maar dat is een wederzijds begrip. M.a.w. misschien had de Raad ook wel het vertrouwen van de burgemeester verloren. Een verrassende opvatting van democratie. Ander volk, ober!

    • Marc Chavannes