Het nieuws van 21 oktober 2009

Akkoord met Deutsche Bank over verkoop HBU

Den Haag. Het ministerie van Financiën heeft alsnog een overeenkomst gesloten met Deutsche Bank over de verkoop van dertien regiokantoren van ABN Amro en van Hollandsche Bank Unie (HBU), een ABN-dochter die zich toelegt op kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Daarmee zou volgens Financiën worden voldaan aan de voorwaarde van eurocommissaris Kroes (Mededinging) om met een samenvoeging van ABN Amro en Fortis in te stemmen. De twee banken werden vorig jaar door de Nederlandse Staat uit de boedel van Fortis opgekocht en zouden samen een te dominante positie op de zakelijke markt krijgen. Fortis, dat samen met twee buitenlandse banken in 2007 ABN Amro kocht, had al eerder overeenstemming bereikt met Deutsche Bank over verkoop van HBU en de andere bankonderdelen. De Nederlandse Staat vond de garanties die aan Deutsche Bank werden gegeven voor een partij hypotheken naar verluidt te hoog. Het ministerie van Financiën heropende hierop de onderhandelingen. In juli ketsten de onderhandelingen met Deutsche Bank af. Minister Bos (Financiën, PvdA) zei toen dat het in het belang van de belastingbetalers was dat de onderdelen niet tegen een te lage prijs aan de Duitsers werden verkocht. Eurocommissaris Kroes dreigde hierop de samenvoeging van Fortis en ABN Amro te blokkeren. Bos liet gisterenmiddag weten ”ontzaglijk blij” te zijn dat hij de werknemers bij HBU en andere ABN Amro-delen duidelijkheid heeft kunnen geven over de verkoop.