Strengere controle op Europese vissers

De Europese Unie gaat strenger toezien op naleving van vangstquota in de visserij en harder optreden tegen illegale visserij. Dit hebben de Europese visserijministers afgelopen nacht besloten in Luxemburg.

„De huidige regels hebben niet gewerkt. We krijgen regelmatig berichten over illegale visserij”, zei de Zweedse minister Eskil Erlandsson vanmorgen als voorzitter van de raad. „Vissers zouden geen winst mogen maken door fraude en consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de vis die ze in de winkel kopen op legale wijze is gevangen.”

De hervorming is een „grote stap in goede richting”, zei minister Verburg (Landbouw, CDA) vanmorgen. De belangrijkste punten in de nieuwe regels zijn volgens Verburg harmonisatie van controle in de verschillende lidstaten, vergroting van de macht van het onlangs opgerichte Europese Visserij Controle Agentschap en strengere sancties voor zowel vissers als lidstaten die zich niet aan de regels houden.

Het ontbreken van de mogelijkheid om lidstaten te straffen voor gebrekkige controle van hun vissers was „een gat” in de Europese regelgeving, zei eurocommissaris Joe Borg (Visserij) vanmorgen. Controleurs van het Visserij Agentschap krijgen grotere bevoegdheden om zicht te krijgen op de controle in de lidstaten. De Europese Commissie kan vervolgens als ultieme sanctie betalingen uit Brussel aan de lidstaat tegenhouden. Vissers zelf krijgen te maken met een systeem van strafpunten voor overtredingen dat er uiteindelijk toe kan leiden dat ze hun visvergunning verliezen.

Versterking van de controle is een reactie op de vernietigende conclusies van een rapport van de Europese Rekenkamer over de visserij. „De vangstgegevens zijn noch volledig, noch betrouwbaar, waardoor de werkelijke omvang van de vangsten niet bekend is”, stelde de Rekenkamer in december 2007. Vissers worden geacht zich te houden aan vangstquota om het leegvissen van de zee tegen te gaan. De toestand van ruim een kwart van de vissoorten wereldwijd is kritiek, aldus de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) van de VN. Met name de zeeën rond Europa zijn overbevist.