Neuroloog Jansen Steur heeft spijt

Ernst Jansen Steur, die als verslaafde neuroloog jarenlang verkeerde diagnoses stelde en verkeerde medicijnen voorschreef in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede, heeft berouw.

In een vraaggesprek met deze krant erkent hij voor het eerst dat hij fouten heeft gemaakt. „Ik betreur dat meer dan mijn persoonlijke neergang. Het is afschuwelijk wat mij is overkomen, ellendig, maar het is niets vergeleken met wat ik patiënten heb aangedaan.”

Jansen Steur vertelde patiënten ten onrechte dat ze alzheimer, parkinson of multiple sclerose hadden. Hij moest het Enschedese ziekenhuis in 2003 verlaten omdat hij medicijnen had gestolen en recepten vervalst. Een paar weken geleden maakte het Openbaar Ministerie in Almelo bekend de arts te zullen vervolgen voor mishandeling en valsheid in geschrifte.

De neuroloog schrijft zijn fouten toe aan zijn medicijnverslaving. Hij was vanaf 1999 afhankelijk van slaapmiddelen, als gevolg van stress door problemen thuis. Jansen Steur heeft zich als neuroloog en ook als arts laten schrappen uit het BIG-register, de landelijke registratie van medisch beroepsbeoefenaren.

„Ik had even de hoop dat ik misschien als arts in de verslavingszorg aan de slag zou kunnen, maar ik zie in dat het niet meer mogelijk is als arts te werken.”

Gesprek Jansen Steur: pagina 3

    • Annette Toonen