Nederlandse toeristen kiezen vaker voor een weekeindje Berlijn

Berlijn. In de eerste zes maanden van dit jaar hebben bijna 126.000 Nederlanders Berlijn bezocht. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van een jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van het Berlijns verkeersbureau. Nederlanders zijn daarmee na Italianen en Britten de grootste groep buitenlandse toeristen in Berlijn. Het Berlijns verkeersbureau verwacht dat het aantal toeristen in het tweede half jaar, met daarin het jubileum van de val van de Berlijnse muur, nog verder toeneemt.