Meer geld van EU voor zuivelsector

Luxemburg, 20 okt. - Europa trekt 280 miljoen euro extra uit voor de zuivelsector. De extra uitgaven ”moeten direct ten goede komen aan melkveehouders”, zei eurocommissaris Fischer Boel (Landbouw) gisteren. Pagina 13