'Karzai verliest de meerderheid'

Bij de Afghaanse presidentsverkiezingen is zoveel fraude gepleegd, dat de klachtencommissie gisteren honderdduizenden stemmen heeft afgekeurd. President Karzai heeft daardoor minder dan 50 procent van de stemmen. Volgens de Afghaanse grondwet is een tweede verkiezingsronde noodzakelijk als geen kandidaat meer dan de helft van de stemmen heeft behaald.

Nu de klachtencommissie haar oordeel heeft geveld, is een ander orgaan aan zet: de onafhankelijke verkiezingscommissie moet de bevindingen accepteren en beslissen of er inderdaad een tweede ronde komt. Medewerkers van president Karzai hebben al gesuggereerd dat de president het werk van de klachtencommissie partijdig acht en niet zal instemmen met een tweede ronde. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, komt Karzai vandaag met plannen om de politieke crisis op te lossen.

Al snel na de presidentsverkiezingen van 20 augustus was duidelijk dat er op grote schaal gefraudeerd was. Zo meldden stembureaus die niet open waren geweest een opkomst van 100 procent, op andere plaatsen leek het alsof 95 procent van de kiezers of meer op dezelfde kandidaat had gestemd.

Karzais belangrijkste rivaal, zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken Abdullah, had na de verkiezingen meteen protest aangetekend. Karzai en Abdullah eisten beiden de overwinning op, de eerste kreeg bij de eerste voorlopige uitslag 54,6 procent, de tweede 27,8 procent.

Mocht het tot een tweede ronde komen, dan zal dat niet alleen politieke, maar ook grote logistieke problemen opleveren. Omdat het in november vaak sneeuwt, zou een nieuwe stembusgang op korte termijn moeten worden georganiseerd. In het onherbergzame land met zijn gebrekkige infrastructuur en slechte veiligheidssituatie is dat een enorme opgave. Wel zijn er al verkiezingsbiljetten gedrukt voor een tweede ronde tussen Karzai en Abdullah. (Reuters, AP, AFP)

Lees over de Nederlandse missie in Afghanistan op pagina 8 en 9.