DSB-klant met 'ton-plus' krijgt bijna alles terug

Spaarders en andere schuldeisers, onder wie spaarders met meer dan een ton, kunnen nagenoeg al hun geld van de gisteren failliet verklaarde DSB Bank terugkrijgen. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde cijfers door de curatoren.

Volgens advocaat Willem Jan van Andel, een niet betrokken deskundige op het gebied van insolventierecht, kunnen crediteuren 96 procent terugverwachten. De totale opbrengst uit de boedel komt op ruim 5,4 miljard euro, verwachten de curatoren. Na aftrek van liquidatiekosten en andere voorzieningen, de afbetaling van leningen aan De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank en de vorderingen van de Belastingdienst en het UWV blijft er 4,07 miljard voor de overige schuldeisers over. De omvang van hun gezamenlijke claims ligt op iets meer dan 4,24 miljard euro, wat neerkomt op 96 procent.

Voor de achtergestelde schuldeisers, onder wie de spaarders die tegen een hogere rente buiten de dekking van de depositogarantieregeling vallen, blijft niets over. Zij hebben gezamenlijk bijna 175 miljoen uitstaan. Volgens Van Andel, die bij het faillissement van Van der Hoop Bankiers in 2005 voor de gedupeerde rekeninghouders opkwam, kan de rekensom anders uitvallen als er bijvoorbeeld meer op de vorderingen op klanten moet worden afgeboekt.

De beheersmaatschappij van Dirk Scheringa, DSB Beheer, zal in navolging van DSB Bank deze week faillissement aanvragen. Dat zei eigenaar Scheringa gisteravond in Pauw & Witteman.

Een faillissement van de beheermaatschappij is onafwendbaar omdat zij als enig aandeelhouder afhankelijk is van de dividendstroom uit en leningen van de bank. Onder DSB Beheer vallen onder meer voetbalclub AZ en het Scheringa Museum in Spanbroek. Volgens de advocaat van DSB Beheer was het faillissement vanochtend nog niet aangevraagd.

Gisteren heeft de bouwer van het nieuwe Scheringa Museum in Opmeer beslag laten leggen op het voetbalstadion van AZ, omdat DSB een betalingsachterstand van ruim 7 miljoen euro heeft.

De kunstcollectie van het museum blijkt in haar totaliteit in onderpand te zijn gegeven aan ABN Amro, die voor de bouw van het nieuwe museum een hypotheek heeft verstrekt van 32 miljoen euro. Als het museum niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan ABN Amro de collectie opeisen en laten veilen. Als DSB Beheer failliet gaat, blijft die claim van kracht en heeft die voorrang op andere (niet-preferente) schuldeisers.

Commentaar, Opinie: pagina 7

Scheringamuseum: pagina 9

DSB Schaatsploeg, AZ: pagina 11

Personeel, curatoren: pagina 15

Laatste nieuws over ondergang van DSB op nrc.nl/dsb