Commissie: 27 mln nodig voor meer bètastudenten

Den Haag, 20 okt. - De overheid zou jaarlijks 27 miljoen euro moeten vrijmaken om meer studenten naar bèta-opleidingen te trekken. Ook het bedrijfsleven zou een financiële bijdrage moeten leveren. Dat concludeert de commissie-De Boer, die vandaag een rapport hierover overhandigde aan Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-Raad en Jeroen van der Veer, voormalig directeur van Shell. Volgens de commissie, onder leiding van oud-MKB-voorzitter Hans de Boer, dreigt een groot tekort aan beroepstechnici. Tot 2012 komt Nederland 31.000 technisch hoogopgeleiden tekort en verwacht wordt dat de vraag nog verder zal stijgen zodra de economie weer aantrekt.