Bedenker: het web kan echt veel beter

Twintig jaar nadat Tim Berners-Lee het wereldwijde web heeft bedacht, telt het 162 miljoen sites. Maar het is naar zijn mening toch nog niet voldoende ontwikkeld. Berners-Lee ziet een verbetering van het world wide web nu vooral als een sociale opgave: „20 procent van de wereldbevolking heeft toegang tot internet. Het is belangrijk om de overige 80 procent, in de ontwikkelingslanden, ook aan te sluiten op het net.”

Tim Berners-Lee was vanmorgen in Amsterdam, waar hij een eredoctoraat uitgereikt krijgt aan de Vrije Universiteit. De Brit, tegenwoordig directeur van het World Wide Web Consortium, dat webtechnieken bedenkt, zet zich in voor internet in ontwikkelingslanden en voor het vrijgeven van overheidsdatabases.

Volgens Berners-Lee heeft het web behoefte aan een systeem waarmee bezoekers de authenticiteit van documenten kunnen controleren. Bescherming tegen malafide nepsites is wel verbeterd, aldus de Brit.

Berners-Lee schreef in 1980 een plan om documenten via hyperlinks te verbinden. In 1989 paste hij dat idee toe op internet, de naam van het wetenschappelijk netwerk dat al in gebruik was voor e-mail en nieuwsgroepen.

Tim Berners-Lee: pagina 8

    • Marc Hijink
    • Jan Benjamin