Babyboomers onterecht ontzien

De kogel is door de kerk: de AOW-leeftijd gaat omhoog van 65 naar 67. Het mag weleens gezegd worden dat het kabinet over lef beschikt om het voorstel door te zetten. Maar nu bekend is op welke wijze de verhoging wordt ingevoerd, ben ik toch minder enthousiast.

Oorspronkelijk wilde men de maatregel geleidelijk invoeren. In 24 jaar zou de AOW-grens met één maand per jaar worden opgeschroefd. Maar de regeling werd op het laatste moment gewijzigd. Vermoedelijk besloot de verantwoordelijken dat ze de 55-plussers, een grote en dus electoraal interessante groep, toch op een of andere manier tegemoet moesten komen. Nu wordt de maatregel in één keer ingevoerd, maar alleen voor de werknemers die op 1 januari 2010 nog geen 55 jaar zijn.

Een belangrijke reden voor de verhoging te overwegen, was het feit dat de jongere lichting werknemers binnen enkele jaren moet opdraaien voor een grote groep 65-plussers. Doordat de babyboomers de komende paar jaar allemaal 65 worden, wordt de groep ouderen veel groter dan de groep werkenden die hun AOW betalen. Maar juist die babyboomers, verantwoordelijk voor de enorme vergrijzing die voor de deur staat, worden nu ontzien: ze mogen op hun 65ste stoppen, voor zover ze niet al met de vut zijn.

Zo`n harde knip is bovendien oneerlijker dan een geleidelijke verhoging. Men zou zelfs kunnen stellen dat het discriminatie is op geboortedatum - hoe lullig voelt iemand zich die op nieuwjaarsdag 1955 is geboren? En hoe gelukkig is iemand die net een etmaal eerder ter wereld kwam?