VVD wil debat over Weltens klachten

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil op korte termijn een debat met minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) over de klacht van de Amsterdamse korpschef Bernard Welten dat hij wordt beknot in zijn functioneren.

In een vraaggesprek met NRC Handelsblad zei Welten eergisteren dat hij zijn „ambities moet bijstellen” en „veel moet inslikken” omdat hij van burgemeester Job Cohen nauwelijks ruimte krijgt duidelijk te maken „wat er speelt in de samenleving”. Ook zei hij dat hij nog nooit met politieminister Ter Horst had gesproken.

Ter Horst liet weten dat „de tendentieuze uitlatingen” van de hoofdcommissaris niet gelden „als een zinvolle bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in Nederland”. Cohen weigert commentaar.

Tweede Kamerlid Laetitia Griffith (VVD) noemt het onverstandig dat de klacht van Welten „wordt genegeerd in de hoop dat de kwestie doodbloedt”. De minister plaatst zich volgens Griffith door haar houding „buitenspel” en weet daardoor niet wat er leeft onder de dienders. „Haar werkwijze draagt niet bij aan een effectieve aanpak van de criminaliteit en een goed zicht van de daadwerkelijke effecten van haar beleid op de politieorganisatie.”

Het is onduidelijk of er op korte termijn een gesprek komt tussen korpsbeheerder Cohen en Welten. De hoofdcommissaris is voor vakantie naar de Verenigde Staten vertrokken. Dat hoeft volgens een politiewoordvoerder een gesprek niet in de weg te staan.

Vervolg Welten: pagina 3

SP A’dam: Welten moet weg

Ook de Amsterdamse gemeenteraad wil op korte termijn debatteren over de uitlatingen van Welten. Volgens de SP-fractie in de raad moet Welten opstappen. Fractievoorzitter Remine Alberts vindt dat Welten zich onmogelijk heeft gemaakt door te klagen over Cohen.

Voorzitter Manon van de Garde van de PvdA-fractie in de Amsterdamse raad spreekt van „een interne kwestie” die Cohen en Welten samen moeten zien op te lossen.

Het is niet de eerste keer dat het via de media tot een aanvaring komt tussen hoofdcommissaris Welten en de korpsbeheerder, burgemeester Cohen.

De Raad van Hoofdcommissarissen steunt Welten voluit, zegt een woordvoerder van de raad. „Als collectief zijn we loyaal aan het bevoegd gezag, maar als een individueel lid een discussie wil aanzwengelen, dan steunen we dat, zeker als het gaat om het veiligheidsdebat.” Volgens hem hebben hoofdcommissarissen recht van spreken. „Wij staan als het ware 24 uur met onze poten in de wijken. Dus kunnen we een professioneel geluid laten horen. ”