Stellingen

Hoe vaker een artikel afgewezen wordt, hoe meer lezers er kennis van genomen hebben.

M.J. Verschuur

Universiteit Leiden

Promoveren is net als wonen in Almere, je moet het voortdurend aan iedereen uitleggen.

Suzanne Pietersma

Rijksuniversiteit Groningen

Zonder luie mensen geen vooruitgang.

O. Koning

Universiteit Leiden

Geschiedschrijving over internationale operaties in het kader van de VN of de NAVO geschiedt nog te veel vanuit nationale optiek.

B. Schoenmaker

Universiteit Leiden