nrc.nl

Ooit tierden wandplastieken welig op nieuwbouwflats. Moeten zij terug? Lees A. de Swaan in de weekenddiscussie